Super Ty Program dietetyczny www.superty.fit

Regulamin świadczenia usług 

I. Informacje ogólne

 1. Przedmiotem działalności strony www.superty.fit (zwanej dalej Serwisem) jest oferowanie płatnych usług specjalistycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu wraz z zasadami korzystania z usług dietetycznych przez użytkowników w/w Serwisu.
 3. Właścicielem Serwisu i Usługodawcą jest Superty sp. z o.o., NIP: 9662125946. Właściciel zastrzega sobie wszelkie prawa co do zawartości serwisu www.superty.fit.
 4. Usługobiorcą (Zamawiającym, Klientem) może być osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która po zaakceptowaniu regulaminu i po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego  uzyskuje możliwość zamówienia usług oferowanych przez Serwis.
 5. Warunkiem korzystania z usług dietetycznych oferowanych przez poradnię dietetyczną online superty.fit jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

II. Rodzaj i zakres usług

 1. Serwis posiada w ofercie usługi dla osób fizycznych. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony w zakładce „Zamów” oraz na dole strony głównej. Szczegółowa oferta oraz cennik znajdują się w poszczególnych zakładkach strony („Jak to działa”, “Cennik”).
 2. Porady i usługi świadczone osobom fizycznym wysyłane są na adres mailowy podany przez Usługobiorcę w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.
 4. Usługobiorca (Klient) może dokonać zmian w swoim zamówieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, aż do momentu realizacji usługi. W takiej sytuacji Usługobiorca powinien wziąć pod uwagę ewentualną zmianę ceny (wg. Cennika) oraz terminu realizacji zamówienia.

III. Obowiązki Usługobiorcy 

 1. Zamawiający wypełnia formularz z pytaniami wysłany na adres e-mail Zamawiającego (Kwestionariusz osobowy to wywiad zawierający pytania o podstawowe dane Zamawiającego oraz na temat stylu życia Zamawiającego). W ten sposób Usługobiorca dostarcza danych niezbędnych do ułożenia planu żywieniowego.

IV. Obowiązki Usługodawcy 

 1. Usługodawca zobowiązany jest do realizacji zamówionej usługi w terminie 3-5 dni od daty zaksięgowania płatności.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia dietetycznego w postaci wyliczeń makroskładników potrzebnych do osiągnięcia celu na podstawie otrzymanych od Zamawiającego informacji, zawartych w szczegółowym formularzu żywieniowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety tzn. działania niezgodnego z instrukcją przekazaną przez usługodawcę.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Usługobiorcą w ramach bezpłatnych konsultacji w trakcie stosowania planu żywieniowego, za pomocą poczty e-mail i/lub sms (w dni robocze w godzinach 9.00-17.00) oraz umożliwia zdalną poradę w przypadku bieżących problemów z realizacją planu żywieniowego.  Stały kontakt jest inicjowany w normalnych warunkach przez Usługobiorcę, Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pytania Usługobiorcy dotyczące planu dietetycznego.
 4. Usługodawca nie zapewnia planu posiłków, a jedynie środki do ich planowania.

V. Płatności

  1. Cennik usług dietetycznych dostępny jest na stronie www.superty.fit w zakładce “CENNIK”.
  2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
  3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie Usługodawcy.
  4. Usługobiorca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Usługobiorca składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@superty.fit, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługobiorcy zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności.
  5. Usługobiorcy nie przysługuje natomiast prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług Superty.fit z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się, a zatem w momencie wykonania usługi, czyli otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail zawierającej indywidualne wyliczenia dotyczące makroskładników oraz załączony Przewodnik Użytkownika Superty.fit.

VI. Ochrona prywatności

 1. Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej w formularzu wstępnym oraz w szczegółowym formularzu przesłanym drogą mailową, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 27 i 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz.926 z późniejszymi zmianami), wykorzystywane będą tylko na potrzeby wykonania zamówionej usługi (tzn. ułożenia planu żywieniowego i poradnictwa w zakresie żywienia) oraz do kontaktu z Usługobiorcą, który je udostępnił. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Po wyrażeniu dodatkowej zgody przez Usługobiorcę, dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę do własnych celów marketingowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 4. Dane Usługobiorcy będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Usługobiorca ma prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 7. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook.
 8. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
 9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem info@superty.fit  lub z Inspektorem Ochrony Danych.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku chęci wniesienia reklamacji, Usługobiorca powinien wysłać zgłoszenie reklamacji na adres e-mailowy info (małpa) superty.fit wraz z opisem składanej reklamacji.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w przeciągu 5 dni roboczych.

W przypadkach nieregulowanych obowiązuje Kodeks Cywilny.